Kontakt

Mestská knižnica
Ul. mieru č. 1020/3
014 01 Bytča
kniznica@bytca.sk
041/553 22 94