Kultúrno - spoločenské podujatia

Rok 2011

Do knižnice

Je celoslovenská kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom DO KNIŽNICE. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti, a to najmä detí a mladých ľudí na čítanie ako na stále obľúbený spôsob trávenia voľného času  a tiež na knižnice ako na kultúrno–informačno-komunitné centrá, a to radom tvorivých súťaží zameraných na rôzne spôsoby propagácie čítania a knižníc.

Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa mhli podľa vekových kategórií zapojiť do súťaží zameraných na návrhy plagátov, komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných textov a sloganov podporujúcich čítanie a knižnice. Pre najmenších záujemcov je pripravená súťaž Slovenská čitateľská rodina, ktorej cieľom bude objavovať slovenské knihy v domácich knižniciach.

 

 

 

Slovensko Dobšinskému

Súťaž pre deti, rodičov a knihovníkov zameraná na slovenské ľudové rozprávky z pera Pavla Dobšinského venované Dňu ľudovej rozprávky, ktorá sa konala 16. marca 2011. Autor nápadu: PhDr. Vlasta Kollárová, Tekovská knižnica v Leviciach

 

 

 

 

 

 

Noc s Andersenom

Nápad nocovať v knižnici práve v čase výročia narodenia H.Ch. Andersena vznikol v hlavách detských knihovníčok Hanky Hanáčkovej a Mirky Čápovej z Knihovny B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti. V priebehu pár rokov sa z výnimočného nápadu strhla riadna medzinárodná mela. Aj naša knižnica sa v roku 2011 zapojila do tohto medzinárodného projektu. V knižnici nocovalo 20 žiakov II.B triedy zo ZŠ Ulica mieru Bytča spolu s pani učiteľkou Mgr. ĽUbicou Gabajovou.

 

Marec - mesiac knihy

Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci, lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrabenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Od rozšírenia internetu je marec nielen mesiacom knihy, ale práve aj mesiacom internetu.

Do našej knižnice v tomto období prichádzajú deti základných škôl, materských škôl aby sa oboznámili so službami, ktoré knižnica poskytuje. Deti si majú možnosť prezrieť všetky knihy, priestory knižnice a využiť internet.

 

Čítajme si - detský čitateľský maratón v mestskej knižnici

Podujatie „Čítajme si“ sa prvýkrát uskutočnilo v júni 2008 a na 27 miestach Slovenska sa  zapojilo do neho 2 912 detí. V marci roku 2009 bol tento počet niekoľkonásobne prekročený  a počet zúčastnených detí predstavoval  10 798  v  95 mestách Slovenska. V roku 2010 sa akcie zúčastnilo už 21 234 detí zo 140 miest.

Cieľom akcie je teda pokus o spoločné prekonanie minuloročného rekordu v čítaní.  Simultánne čítanie bude prebiehať vo všetkých mestách Slovenska v ten istý deň a v tom istom čase - dňa 31.5.2011 (utorok) medzi 09:00 a 15:00 hod. Deti budú čítať vopred určenú knihu (vybrali sme si knihu To mlieko má horúčku od autorky Veroniky Šikulovej).  V rámci stanovených pravidiel každý zapojený čitateľ prečíta jednu stranu z tejto knihy.  Všetky zúčastnené deti sa potom zapíšu na jeden veľký diplom v knižnici, ktorý bude dokumentovať ich účasť na podujatí.  Pokus o ustanovujúci rekord končí o 15.00h. Výsledky rekordu budú zverejnené dňa  31.5.2011 na tlačovej konferencii a  na internetovej stránke www.unicef.sk/sk/ldi/citajme-2011 a všetci zapojení účastníci budú zaradení do zlosovania viacerých knižných cien.

V utorok 31. mája 2011 v čase od 9:00 do 15:00 hod. sme sa opäť pokúsili prekonať spolu s deťmi rekord vo verejnom čítaní z predchádzajúceho roku! Vlani sa do čítania zapojilo 21 234 detí vo veku od 6 do 15 rokov. 

30 480 je počet detí, ktoré čítali v čitateľskom maratóne 2011

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k prekonaniu minuloročného rekordu.

Zoznam zapojených knižníc