2012

Marec - mesiac knihy

Sir Richard Steele povedal, čítanie je pre dušu tým, čím je cvičenie pre telo. Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Preto pozývame všetky deti z materských, základných a stredných škôl do Mestskej knižnice v Bytči

 

 

 

Čítajme si - čitateľský maratón

Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa a zároveň zapojiť čo najväčší počet detí do podujatia, ktoré v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia.

Dňa 31.5.2012 v čase od 9.00h do 15.00h sa konal 5.ročník 6-hodinového detského čitateľského maratónu. Do čítania sa zapojili deti z mnohých miest Slovenska. V našom meste sa do čitateľského maratónu zapojili žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Bytči, ZŠ Ulica mieru, ZŠ Ulica E. Lániho a Gymnázia v Bytči. Každé dieťa prečítalo jednu stránku z detskej knižky.

Maratónu sa na celom Slovensku zúčastnilo 35 542 čítajúcich. Podarilo sa prekonať minuloročný rekord v čítaní.

Všetkým deťom BLAHOŽELÁME!

Prehľad ročníkov projektu „Čítajme si“:

V roku 2009 sa zúčastnilo projektu 10 798 detí.
V roku 2010 sa zúčastnilo projektu 21 234 detí.
V roku 2011 sa zúčastnilo projektu 30 480 detí.
V roku 2012 sa zúčastnilo projektu 35 542 detí.