2013

Bibliobox

 Pred Mestskú knižnicu v Bytči dorazil pre čitateľov mikulášsky darček.

Umiestnenie biblioboxu pred budovou knižnice prinesie čitateľom novú službu, a to najmä v čase, keď je knižnica zatvorená z rôznych dôvodov - deň pracovného pokoja, sviatky, čas mimo otváracích hodín, technické príčiny – poruchy, napr. prerušenie dodávky elektriny, porucha počítačového systému a pod. Čitateľ sa nemusí včas dozvedieť o tom, že knižnica je zatvorená, a keď už absolvoval cestu, je dobré, ak knihy, ktoré chce vrátiť, môže hodiť do biblioboxu.

Zásady využívania biblioboxu
  • Bibliobox  slúži na vrátenie kníh 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
  • Knižničné jednotky budú odpísané z čitateľského konta v najbližší pracovný deň. Čitateľ je povinný  si  skontrolovať  odpísanie  kníh  na  svojom  konte  a zistené  nezrovnalosti  ihneď reklamovať e­mailom, telefonicky alebo osobne.
  • Pokiaľ  má  používateľ  vygenerované sankčné  poplatky  (upomienky),  je  povinný  ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice. 
  • Nevrátené výpožičky sa používateľovi automaticky predlžujú.
  • V prípade rezervácie nevrátenej výpožičky je čitateľ o tejto skutočnosti informovaný.
  • Dokumenty treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili.
 
 

IV. ročník putovnej slovensko – poľskej výstavy „Svet fantázie inými rukami“.

Centrum sociálnych služieb Fantázia v zastúpení riaditeľky Mgr. Silvie Martinčekovej v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, občianske združenie Chrabromil v štatutárnom zastúpení Mgr. Silvie Martinčekovej a mesto Bielsko – Biala v zastúpení Henryka Juszcyka – Plnomocnik Prezydenta Miasta organizujú od októbra 2013 do apríla 2014 IV. ročník putovnej slovensko – poľskej výstavy „Svet fantázie inými rukami“,  toto podujatie „Svet fantázie inými rukami“ je organizované pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Táto výstava prezentuje širokej verejnosti tvorbu ručných prác klientov zo zariadení sociálnych služieb zo Žilinského kraja a poľských zariadení sociálnych služieb z mesta Bielsko – Biala.  Táto naša originálna putovná výstava je zároveň aj spoločným projektom slovensko – poľskej spolupráce.

Súčasťou tohto IV. ročníka putovnej výstavy bude aj prezentácia uskutočnených aktivít nášho realizovaného mikroprojektu s názvom „Skvalitnenie života klientov zariadení sociálnych služieb cezhraničnou integráciou“. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Výstava bude prezentovaná a sprístupnená širokej verejnosti počas 6 mesiacov (október, november, december 2013 na Slovensku a január, február, marec 2014 v Poľsku) v múzeách, kultúrnych inštitúciách a sociálnych zariadeniach v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja a v poľskom meste Bielsko – Biala. Súčasťou výstavy budú aj dve vernisáže (jedna v Žilinskom samosprávnom kraji a druhá v meste Bielsko – Biala).

Výstavu sme zahájili 7. 10. 2013 v Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovka. Putovnú výstavu si verejnosť ďalej môže pozrieť v novembri 2013 v Ružomberku, v Bytči a v Martine, v decembri 2013 v Žiline a v Kysuckom Novom Meste. V mesiacoch január, február, marec 2014 bude výstava „Svet fantázie inými rukami“ putovať do mesta Bielsko – Biala, kde bude vystavovaná v kultúrnych inštitúciách a zariadeniach sociálnych služieb.

            Naša putovná slovensko – poľská výstava „Svet fantázie inými rukami“ prináša kreatívne ručné výrobky z rozmanitých materiálov vyrobené mnohorakými umeleckými technikami, ktoré sú výsledkom tvorivých nápadov a šikovných rúk klientov zo slovenských a poľských zariadení sociálnych služieb.

            Od 11. 11. 2013 do 30. 11. 2013 je putovná výstava „Svet fantázie inými rukami“ verejnosti sprístupnená v Mestskej knižnici v Bytči, kde si ju môžu všetci jej návštevníci prezrieť a pokochať sa pestrými výrobkami klientov z 19 zariadení sociálnych služieb zo Žilinského samosprávneho kraja a z 8 zariadení sociálnych služieb z mesta Bielsko - Biala, ktoré sa do našej výstavy zapojili a podporili ju svojou umeleckou tvorbou.

            Srdečne Vás všetkých na našu výstavu pozývame a veríme, že sa Vám náš „Svet fantázie inými rukami“ bude páčiť.

 

Plagát k výstave Svet fantázie inými rukami.docx (85573)

Noc s Andersenom

Dňa 5.4.2013 sa uskutočnila v Mestskej knižnici v Bytči Noc s Andersenomi. Patrili sme medzi 139 slovenských knižníc a škôl, ktoré sa do tohto projektu zapojili. Na Slovensku sa konal už ôsmy úspešný ročník v spolupráci s Rádiom Slovensko a Vydavateľstvom Slovart.

Nos s Andersenom spojila tri inštitúcie – Základnú školu Ulica mieru v Bytči, Materskú školu Ulica Dostojevského v Bytči, Mestskú knižnicu v Bytči. Štvrtáci v spolupráci s predškolákmi pracovali na projekte Zvieratník. Úlohou štvrtákov bolo počas školského roka vyhľadávať informácie o zvieratách a zistené informácie spracovať do prezentácie, videa, básne, hádanky... Predškoláci rozvíjali prostredníctvom zvieracích kamarátov predčitateľskú gramotnosť, vyrábali masky, tvorili rýmy, učili sa básne. Získané výstupy boli prezentované na vystúpení v Mestskej knižnici dňa 5.4.2913.  

Noc s Andersenom otvorila pani Ľubica Raždíková, s príhovorom pán primátor Miroslav Minarčík. Po príhovore deti predstavili svoje čitateľské zručnosti spolu s básničkami, prezentáciami, videami, pesničkami... Po predstavení sa deti vybrali na farmu do obce Kľače. Tu si z blízka mohli pozrieť domáce zvieratá. Po návrate z farmy nás čakala chutná večera a nastal krátky odpočinok s knižkou v ruke. Deti sa s knihami zahalili do diek a spacích vakov. Čítali príbehy, rozprávky, encyklopédie. Večerné hry spojené s tieňovým divadlom, diskotékou a pesničkami unavili deti natoľko, že o pol noci nastalo v knižnici ticho a všetko sladko spalo. Ráno sa všetci posilnili sladkými raňajkami a za pekné výkony v čítaní dostali od knižnice odmenu v podobe knihy.

Každý rok je projekt Noc s Andersenom lepší a krajší. Veľké poďakovanie patrí  všetkým ktorí tento projekt podporovali – rodičom, učiteľom, predstaviteľom mesta. Už teraz sa tešíme na budúci ročník.   

foto z vystúpenia

foto z noci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikátna putovná výstava Biblia na cestách

Dňa 12.3.2013 o 13,30 sa uskutoční v Mestskej knižnici v Bytči otvorenie putovnej výstavy Biblia na cestách. Výstava potrvá do 28.3.2013.