2015  Ukončenie projektu Štúr-ovanie

 

Dňa 13.11.2015 o 13.00 hod. žiaci III.A, III.B, IV.B, IV.C  pod vedením Ľ. Gabajovej, Z. Adamovej, D. Ciesarikovej, D. Šmidovej ukončili svoje dvojtýždňové poznávanie o Ľudovítovi Štúrovi. Ukončenie začalo na školskom dvore, kde všetky získané informácie deti v podobe kartičiek umiestnili na strom – STROM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. Každý okoloidúci si môže informáciu prečítať a dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé o Ľ. Štúrovi.

Slávnostné ukončenie projektu bolo v knižnici. Pani Raždíková privítala vedenie školy, triedne učiteľky a deti. Prostredníctvom prezentácie sme si pripomenuli dvojtýždňové aktivity a zosumarizovali sme informácie o Ľ. Štúrovi. Deti skladali puzzle s podobizňami Štúra, Hurbana, Hožu, Hollého. Po zábavnej činnosti samostatne vypracovali test zameraný na život a diela Ľ. Štúra. Štvrtáci zarecitovali báseň a všetky deti si zaspievali originálnu pieseň o Ľ. Štúrovi, ktorá vznikla na pôde našej školy. Za výbornú aktivitu dostali deti nielen sladkú odmenu, ale i malé darčeky.

Na záver bol projekt pozitívne zhodnotený deťmi i učiteľmi. Zážitkové učenie, ktoré bolo využité počas dvoch týždňov v rámci jednotlivých predmetov utkvie v pamäti každému zúčastnenému.