Projekty

2016

 

Číta celé Slovensko 2016

 

Do projektu „CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM“ sa zapojila aj Mestská knižnica v Bytči. Hrdinami tohto projektu nie sú knihy, ale deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania. Preto „čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“ a  nehovorme im "Choď a čítaj si!  ale "POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ! "

Dňa 31.5.2016 tretiaci a štvrtáci zo ZŠ Ulica mieru a ZŠ Ulica Eliáša Lániho navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. Prišli si vypočuť čítanie hosťí projektu Celé Slovensko číta deťom Bc. Miroslava Minárčika- primátora mesta Bytča, Ing. Waldemara Osczedu, Mgr. Gabrielu Uhliarikovú a Dagmar Kukulíkovú, ktorí prečítali rozprávky Medvedík PU, Mimi & Líza a Párožrúti. Žiakov ohromilo pôsobivé čítanie hostí a kultivovaný rečový prejav vyvolával u detí predstavivosť i fantáziu. Samozrejme, prezentovali aj svoje umelecké schopnosti . Po prečítaní rozprávok deti odmenili čítajúcich potleskom. Čítanie rozprávok bolo nezabudnuteľným zážitkom pre deti i dospelých.

 

Noc s Andersenom

Témou 16. ročníka rozprávkovej Noci s Andersenom bude 180. výročie napísania rozprávky Malá morská víla. Deti z III.B triedy sa 1.4.2016 stretnú v Mestskej knižnici Bytča a prežijú spoločne rozprávkovú noc.

V tomto roku, sme akciu rozdelili na dve časti. Prvá časť je zameraná na získanie zručností v oblasti rybolovu. Deti navštívia rybníky v Hrabovom a pokúsia sa vlastnoručne uloviť ryby. Prostredníctvom prednášky skúsených rybárov získajú informácie o návnadách, pravidlách lovu, druhoch rýb...

Druhá časť akcie bude v nočných hodinách. Po príchode do knižnice si prečítame príbeh Malá morská víla. Zrealizujeme  úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť. Vyrobíme netradičné ryby, ktoré chytíme do siete. Nakoniec si vyrobíme akváriá s morskými riasami, mušľami.

Záver akcie bude patriť zábave, hrám a nočnému čítaniu.

2015

Noc s Andersenom

 

Mestská knižnica v Bytči sa dňa 27.3. 2015 zapojila už po piaty raz do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. V tomto roku sa na Slovensku prihlásilo 232 verejných a školských knižníc a 10 600 detí. Cieľom bolo zapojiť deti do aktivít v čítaní prostredníctvom zážitkového učenia.

V knižnici spalo 25 detí. Po príchode si deti rozložili spacie vaky, vankúše, deky. Začali sme netradične. Vybrali sme sa hľadať stratené poklady. S baterkami sme prišli NA KAPLNKU, kde boli ukryté poklady v podobe hračiek, zápisníkov, pier, pohárov. Deti poklady objavili a veľmi sa z nich tešili. Po príchode do knižnice nás čakala Biela pani a duch Očko. Mali pre deti prichystané otázky z rozprávok v podobe kvízu s indíciami. Sladký poklad sme získali a pochutili sme si na ňom. Nakoniec prišlo aj na nočné čítanie, diskotéku a rozprávky. O 11 v noci všetky deti zaľahli do spacích vakov a zaspali.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

FOTOGALÉRIA

2014

Noc s Andersenom

Rozprávkové nocovanie v knižnici sa uskutočnilo v piatok 4.4.2014, dva dni po výročí narodenia Hansa Christiana Andersena. V poradí už 14. ročník medzinárodného projektu Noc s Andersenom sme v knižnici v Bytči realizovali 4. raz. Túto noc sme venovali čarodejníkom a kúzlam. V spolupráci s Materskou školou Dostojevského v Bytči, ZŠ Ulica mieru v Bytči, Štátnym archívom v Bytči, knižnicou a mestom Bytča sa podarilo vykúzliť prekrásne vystúpenie a nezabudnuteľné zážitky z nočného čítania, z návštevy kina, zámku, diskotéky, z návštevy duchov knižnice.

Toto podujatie otvoril srdečným príhovorom pán primátor Miroslav Minarčík spolu s pani Ľubicou Raždíkovou. Prváci a predškoláci pred svojimi rodičmi a hosťami predvádzali, čo sa naučili na hodinách čarovania: moderovanie, metlový tanec, básničky, informácie o bylinkách, čítanie, tanec škriatkov, kúzlenie, spoznávanie abecedy, písmen, spoznávanie ročných období. Na záver sa obecenstvu i deťom prihovoril pán riaditeľ ZŠ Ulica mieru v Bytči Mgr. Rudolf Takáč.

Po vystúpení museli deti v zámku v Bytči zložiť čarodejnícke skúšky. Skúšala ich zlá čarodejnica, duchovia, čarodejnica Bylinka a matematická striga. Otázky boli veľmi náročné. Malí čarodejníci museli vedieť kto postavil zámok v Bytči, kde sa nachádza jeho obraz, kto na zámku žil, ako sa dostal drak do zámku, ktoré bylinky sú liečivé, čo sa z nich vyrába. Samozrejme, skladala sa aj skúška z počítania a hodu papierovou guľou do klobúka. Malí čarodejníci získali odmenu v podobe perníkovej čarodejnice a stali sa čarodejníkmi prvej kategórie.  Čarodejnícke skúšky si pripravili žiačky piateho ročníka, ktoré Noc s Andersenom absolvovali v mladšom školskom veku.  

Po návšteve zámku nasledoval návrat do knižnice, kde si deti pochutili na občerstvení (koláčoch, sladkostiach, ktoré upiekli čarodejníkom mamičky) a pizzi. S plným bruchom sa čarodejníci dostali do kina na film Pehavý Max a strašidlá. Keďže sa už stmievalo, ponáhľali sme sa do knižnice, aby sme si užili chvíľku zábavy. Zatancovali sme si na diskotéke, pohrali sme sa a vtom prišli duchovia knižnice. Duchovia dovolili spať v knižnici len tým deťom, ktoré vedeli odpovedať na ich otázky. Otázky boli z rozprávkových kníh. Čarodejníkom to však nerobilo žiaden problém, pretože čítanie ich baví a veľa rozprávkových knižiek si už vedia prečítať bez pomoci rodičov. Všetky otázky zvládli.

Unavení si ľahli do svojich spacích vakov a nastalo nočné čítanie rozprávok a príbehov. Po niekoľkých rozprávkach zatvorili oči a sladko spali do rána. Každé dieťa odchádzalo z knižnice s darčekom v podobe hračky, záložky, knižky, omaľovánky. Dúfame, že spomienky na Noc s Andersenom budú v sebe nosiť celý život a táto akcia podporí rozvoj ich čitateľskej gramotnosti, návštevnosť knižnice a zvýši u detí záujem o knihy.

Chceme poďakovať všetkým organizátorom podujatia za nácvik vystúpenia v knižnici, za pripravené úlohy a výzdobu zámku v Bytči, za skvelú atmosféru, ktorá po celý večer a noc vládla medzi deťmi, učiteľkami, vychovávateľkami, rodičmi. A uvidíme, čo prinesie 15. ročník Noci s Andersenom.

Odkaz na fotogalériu

Priestory

Večera a kino

Duchovia knižnice

Diskotéka

Nočné čítanie

2013

Zvieratník

Cieľom projektu je

  • podporiť kultúrno vzdelávacie aktivity v mestskej knižnici, v základných a materských školách na území mesta Bytča,
  • prostredníctvom projektu prispieť k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku,
  • prostredníctvom projektu prispieť k rozvíjaniu digitálnych zručností detí predškolského a mladšieho školského veku,
  • podporiť a rozvíjať spoluprácu medzi základnými a materskými školami na území mesta Bytča.

Stručný popis

V medzinárodných testovaniach čitateľskej gramotnosti bolo Slovensko na posledných priečkach. Slovenské deti majú nízku schopnosť porozumieť, vyhľadať a spracovať informácie. Zároveň si dnešná doba vyžaduje spracovanie a prezentovanie informácií prostredníctvom digitálnych technológií.

Projekt Zvieratník má u detí predškolského a mladšieho školského veku prispieť k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, k budovaniu kladného vzťahu ku knihe, knižnici a zároveň využívať digitálne technológie v rozumnej miere. Počas ôsmych jednohodinových stretnutí nielen v mestskej knižnici, ale i v teréne (v meste a okolí) a v priebehu dvoch mesiacov budú deti zapájané do aktivít  na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti s využitím digitálnych technológií. Tieto aktivity budú odlišné od klasických školských aktivít. Deti si vyberú zviera, ktoré majú najradšej a budú sa snažiť získať o ňom čo najviac informácií z internetu, z rozhovoru rodičov, zo stretnutí s veterinárom, chovateľom. Získané informácie spracujú do projektov, pričom využijú prezentácie v Power Pointe, krátke video, fotografie. Snahou projektu je rozvíjať i manuálne zručnosti – výroba zvierat z rôznych dostupných materiálov.

Projekt vyvrcholí zapojením sa do česko – slovenského projektu Noc  s Andersenom, kde počas jednej noci zúčastnení budú spať v mestskej knižnici a zároveň budú pre nich pripravené aktivity.  S ostatnými účastníkmi projektu, ktorí nie sú na území nášho mesta sa chceme počas noci spojiť virtuálne prostredníctvom internetu – Skype a vymieňať si tak skúsenosti a zážitky z priebehu noci.

Prostredníctvom fotodokumentácie chceme fotografie umiestniť na webovú stránku mesta a webovú stránku mestskej knižnice. Týmto spôsobom chceme spropagovať aktivity mesta, ktoré by boli na medzinárodnej úrovni.

 

Projekty

2012

Noc s Andersenom

V piatok 30. marca 2012 sa uskutočnila na oslavu narodenia dánskeho rozprávkara pre 60.000 účastníkov vo viac než 1.100 miestach našej planéty Noc s Andersenom. Rozprávková noc sa chystala vo verejných i školských knižniciach, v materských, základných školách, občianskych združeniach, domovoch detí a detských domovoch v Čechách, na Morave, Slovensku, Poľsku, Slovinsku i Chorvátsku, v ukrajinskej Odese a tak tiež v Českých školách bez hraníc v Londýne, Ženeve, Paríži, Drážďanoch, Berlíne i vo Frankfurte nad Mohanom, v zámorí v austrálskom Sydney i americkom Baltimore.

V tomto roku už po dvanásty raz knižnice a školy otvorili i v noci svoje brány, aby deti vybavené  spacími vakmi mohli i v noci počúvať a čítať rozprávky, na ktoré v hektickej dobe nemajú doma toľko času.

Aj Mestská knižnica Bytča sa zapojila do tejto krásnej akcie. Spojili sa tri inštitúcie – ZŠ Ulica mieru Bytča s tretiakmi Ľ Gabajovej , MŠ Dostojevského s predškolákmi J. Matuškovej, Mestská knižnica Bytča v zastúpení Ľ. Raždíkovej – ktoré sa podieľali spolu s deťmi na Noci s Andersenom.

Na začiatku boli pozvaní hostia primátor mesta Bytča Miroslav Minarčík, prednosta mesta Mgr. Andrej Gallo, vedenie ZŠ Mgr. Rudolf Takáč, Mgr, Božena Šurláková, riaditeľka MŠ Dostojevského Jarmila Ritnošíková, metodička Mgr. Mária Ďuríková, rodičia a verejnosť oboznámení s projektom Rozprávky a príbehy. Tretiaci a predškoláci si pripravili krátke vystúpenie, ktoré obsahovalo čítanie rozprávok, príbehov, tanec, dramatickú hru o Červenej Čiapočke, prezentáciu projektu, prezentáciu i historické informácie o Sidónii Sakalovej a zároveň recitáciu básní od Sidónie Sakalovej, spoločné čítanie Maľovaného čítania predškolákmi a tretiakmi. Celú akciu moderovali a organizovali deti. V závere sme si vypočuli v podaní pani Gabriely Uhliarikovej príbeh o biznismenovi z knihy Malý princ.

Po oficiálnej časti nasledovala príprava na noc. Deti si rozložili spacie vaky, vzali do rúk knižky a čítali si. Najväčšiu radosť mali z prinesenej večere v podobe pizze. Museli sa dobre posilniť, lebo ich čakala namáhavá cesta.  O 18,30 hod sme cestovali do planetária v Kysuckom Novom Meste. Tu sme si vypočuli prednášku o hviezdach, mesiacoch a Slnečnej sústave. Mali sme možnosť spoznať i ďalekohľad, ktorým sa na hviezdy pozerajú pracovníci planetária. Za odmenu sme si pozreli rozprávku v 3D rozlíšení. Cesta späť bola rýchla. Mnoho spáčov zaspalo už v autobuse. Ako náhle sme otvorili dvere na knižnici, spánok bol preč a my sme začali pravú nočnú diskotéku v štýle Zumby. Bolo naozaj veselo. Každý si vybral knihu a z nej príbeh, ktorý dotvoril a svojou fantáziou zmenil. O pol noci sme vkĺzli do vakov a ešte kde-tu bolo počuť smiech a šuchotanie. Nad ránom sme zaspali.

Ráno sme sa posilnili bábovkou a čajom. Všetky deti dostali za odmenu preukaz spáča a knižky, ktoré si vzali so sebou domov.

Druhá Noc s Andersenom bola úplne iná ako tá prvá. Deti aj teraz nadobudli kladný vzťah ku knihe a knižnici vôbec. V dnešnej dobe počítačov majú knihy v našom živote veľký význam. Zážitky a predstavy, ktoré dobrá kniha prináša nám žiaden počítač nenahradí. Dúfam, že stretnutia pri knihe budú častejšie.

Gabajová, Matušková, Raždíková

Rozprávky a príbehy

Projekt je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u detí predškolského a mladšieho školského veku v mestskej knižnici. 

Cieľom projektu je podporiť kultúrno - vzdelávacie aktivity v mestskej knižnici v spolupráci so základnými a materskými školami na území mesta Bytča.

Projekt sa skladá z o siedmych častí. Každá časť je zameraná na rozvíjanie prvkov čitateľskej gramotnosti. Vyvrcholením proejktu bude strávená noc v knižnici (30.3.2012) s názvom Noc s Andersenom. Na projekte spolupracuje ZŠ Ulica mieru, MŠ Dostojevského a mestská knižnica. Deti predškolského veku spoznávajú písmená, deti mladšieho školského veku pracujú s informáciami, s knihami, písomným textom, učia sa vyhľadávať na internete.

Diskusné fórum k projektu nájdete tu.

2011

Národný projekt Informatizácia knižníc

Mestská knižnica Bytča je jednou zo zúčastnených knižníc na národnom projekte MK SR „ Informatizácie knižníc „ Vybavenie Knižnice umožňuje poskytnúť bezplatný prístup k internetu pre všetkých občanov bez rozdielu národnosti, spoločenského postavenia a finančného zabezpečenia.

Internet je sprístupnený počas výpožičného času knižnice. Množstvo návštevníkov knižnice využilo možnosť pripojenia do globálnej siete a záujem neustále rastie. Všetkých srdečne do knižnice pozývame.

 

Projekty na nákup knižničného fondu a iné projekty

 

Rok

Názov projektu

2005 Doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice v Bytči
2006 Nákup náučnej a krásnej literatúry pre dospelých, mládež a deti
2007 Automatizované spracovanie knižničného fondu Mestskej knižnice v Bytči
2008 Knihy pre všetkých
2009 Knihy - čítanie - cesta k umeniu
2010 Krásne a múdre knihy
2011 Akvizícia kníh
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt kultúrne poukazy 2011

Cieľom projektu Kultúrne poukazy 2011 je podpora vzťahu detí, mládeže a pedagógov ku kultúrnym hodnotám a vytvorenie aktívnej účasti kultúrnych inštitúcií na výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Finančné poukazy v hodnote 6*1 € môžu študenti a pedagógovia využiť v knižnici na úhradu členského poplatku alebo služieb do 13.11.2011