Cenník služieb

Platný od 1. 9. 2008 – konverzný kurz = 30,1260 Sk

  1. Zápisné na jeden kalendárny rok

 

Suma v EURO

dospelí

1,66

deti

0,83

jednorazová návšteva

0,33

za stratu preukazu

0,33

MVS

1,33

  1. Za nevrátené knihy po uplynutí výpožičnej doby čitateľ platí

 

Suma v EURO

1 - upomienka

0,66

2 - upomienka

1,00

3 - upomienka

1,33

4 – pokus o zmier

4,98

  1. Stratenú knihu je čitateľ povinný nahradiť výtlačkom toho istého titulu, alebo       zaplatiť plnú hodnotu knihy. Za náučnú literatúru zaplatí 5-násobok knihy.

  1. Za hrubé porušenie výpožičného poriadku, môže pracovníčka mestskej knižnici  čitateľovi zrušiť na určitý čas právo na ďalšie požičiavanie kníh.

  1. Používanie internetu

Tlač dokladu

0,10€

  1. Kopírovanie dokumentov

1 strana A4

0,07€

1 strana A3

0,10€

  1. Nebytové priestory – prenájom

Schôdze

5€/hod.

Prenájom - ostatné

8€/hod.